1. Adaptacyjny system sterowania temperaturą kotła.
 2. Pamięć czterech rodzajów paliwa.
 3. Transmisja danych.
 4. Obsługa przez internet.

Regulator RK-2006LPGN jest urządzeniem przeznaczonym do regulacji temperatury nagrzewnicy powietrza z palnikiem na pelety.

Wysokość temperatury nagrzewnicy utrzymywana jest na poziomie zadanym przez użytkownika poprzez sterowanie wentylatorem nadmuchu oraz podajnikiem zasypowym lub podajnikiem dozującym współpracującym z wbudowanym podajnikiem wewnętrznym (stokerem). Regulator posiada możliwość automatycznego zapalania paliwa.

Regulator posiada wyjście pozwalające na podłączenie za pośrednictwem modułu UM–1 dodatkowego sygnalizatora alarmu lub mechanizmu czyszczącego.

Wyświetlacz graficzny LCD pozwala na prostą i intuicyjną obsługę, a bogate możliwości programowania parametrów regulatora umożliwiają precyzyjne dopasowanie parametrów pracy nagrzewnicy.

 

 

Obudowa regulatora dostosowana jest do standardowego wymiaru 144 × 96 mm.

Funkcje RK-2006LPGN:

 • NOWOŚĆ! Sterowanie adaptacyjne — regulator analizuje zmiany stanu wejścia termostatu i na ich podstawie automatycznie określa temperaturę zadaną nagrzewnicy.
 • Łatwość obsługi — wszystkie najczęściej używane funkcje dostępne są bezpośrednio na płycie czołowej regulatora i pozwalają na prostą i intuicyjną obsługę. Działanie urządzeń podłączonych do regulatora oraz zmiany ustawianych wartości wskazywane są na wyświetlaczu graficznym LCD. W celu ułatwienia obsługi funkcje programowania podzielone zostały na tryb użytkownika oraz serwisowy.
 • Wybór typu paliwa — regulator RK–2006LPN umożliwia ustawienie parametrów spalania dla czterech typów paliwa.
 • Precyzyjna regulacja dawki paliwowo-powietrznej — w trybie dostępnym dla użytkownika możliwe jest dokładne ustawienie parametrów pracy podajnika.
 • Sterowanie palnikiem z wewnętrznym podajnikiem — regulator posiada dodatkowe wyjście załączające za pomocą dodatkowego modułu UM-1 silnik podajnika wewnętrznego (stokera) w palniku.
 • Automatyczne czyszczenie palnika — regulator umożliwia za pomocą dodatkowego modułu UM-1 obsługę wielu typów mechanizmów czyszczących palnik.
 • Detekcja płomienia-CT–1/2, PT–1000, FD–1-detekcja płomienia może być przeprowadzona na dwa sposoby: pomiar temperatury palnika lub pomiar ilości światła.
 • Automatyczne zapalanie paliwa — regulator automatycznie steruje systemem elektrycznego zapłonu paliwa.
 • Bogate funkcje serwisowe — rozbudowane możliwości programowania w trybie serwisowym pozwalają na dopasowanie wszystkich istotnych parametrów pracy nagrzewnicy do układu ogrzewania. Prosty sposób programowania znacznie ułatwia obsługę.
 • Precyzyjna regulacja pracy wentylatora — regulator umożliwia odpowiednie dopasowanie parametrów pracy wentylatora do systemu ogrzewania poprzez dobranie mocy maksymalnej i ustalenie zakresu zmiany obrotów.
 • Współpraca z termostatem pokojowym — w celu umożliwienia bardziej precyzyjnej regulacji temperatury ogrzewanych pomieszczeń regulator umożliwia podłączenie dowolnego termostatu pokojowego, np. z programem dobowym.
 • Czujnik temperatury podajnika — zabezpieczający przed cofaniem się płomienia — pozwalający na kontrolę temperatury podajnika, a w razie przekroczenia zaprogramowanej temperatury uruchamiający proces gaszenia.
 • Zabezpieczenie przed otwarciem drzwi kosza zasypowego podczas pracy urządzenia — regulator posiada wejście bezpieczeństwa pozwalające na kontrolę otwarcia drzwi kosza zasypowego. Wejście to może być wykorzystane także do kontroli przeciążenia silnika podajnika.
 • Autodiagnostyka czujników regulatora — regulator automatycznie sprawdza poprawność pracy czujników i układów wewnętrznych, a w przypadku awarii podejmuje odpowiednie działania w celu ochrony nagrzewnicy.
 • Testowanie wyjść zewnętrznych — umożliwia łatwe sprawdzenie poprawności działania wszystkich podłączonych urządzeń.
 • Wskaźnik braku opału i przegrzania — w przypadku braku opału oraz przegrzania zapala się odpowiednia kontrolka.
 • Transmisja danych — parametr pozwala wybrać funkcje realizowane przez złącze danych.
 • Obsługa przez internet.
 • Wysoka jakość wykonania — konstrukcja regulatora wykonana z elementów renomowanych firm światowych oraz technika automatycznego montażu zwiększa niezawodność.

Schemat podłączenia: