Inteligentny system regulacji

  • Regulacja mocy kotła – na podstawie pomiarów i analizy trendów temperatury wody wypływającej z kotła
  • Regulacja ilości powietrza – na podstawie pomiarów i analizy trendów temperatury spalin wylotowych
  • Ustalenie temperatury zadanej wody z kotła przez: regulator pogodowy, dobowy i ust. ręczne
  • Sterowanie on-line z komputera lub smartfona