Regulator kotłów na ekogroszek: Biocarbon Max

  1. regulator pogodowy kotłów z podajnikiem dużej mocy.
  2. steruje pracą palnika oraz umożliwia sterowanie instalacją składającą się z pompy kotłowej, pompy CO, pompy CWU, pompy zaworu oraz siłownikiem zaworu mieszającego.
  3. regulacja spalania może być realizowana poprzez tryb TH-Logic lub Standard – oba tryby pracy modulują moc w zależności od temperatury kotła. Tryb TH-Logic dobiera parametry pracy w zależności od rodzaju paliwa, mocy i temperatury kotła.
  4. do sterownika można podłączyć dodatkowe moduły rozszerzające funkcjonalność sterownika o kolejne układy sterujące zaworami mieszającymi wraz z pompami.
  5. sterowanie układami mieszającymi może być realizowane w trybie pogodowym.
  6. automatyka umożliwia niezależne sterowanie każdym z obiegów grzewczych poprzez niezależny termostat pokojowy.
  7. sterownik wyposażony jest w czytelny kolorowy wyświetlacz.
  8. opcjonalny moduł internetowy umożliwia zdalną obsługę kotła.