Dofinansowanie do zakupu kotła

NASZE URZĄDZENIA w ramach Programu CZYSTE POWIETRZE

Rządowy Projekt daje możliwość uzyskania wsparcia finansowego przez osoby fizycznych, właścicieli budynków jednorodzinnych na wymianę starych, niespełniających wymagań ekologicznych, na nowoczesne /certyfikowane/ kotły grzewcze spełniające wymogi określone przez Ministra Rozwoju i Finansów.

Nabór wniosków do programu prowadzony jest przez WFOŚiGW, właściwy dla zamieszkania, w formie elektronicznej lub papierowej.