Paliwa

Olej opałowy

Olej przepracowany

Olej roślinny i zwierzęcy

Olej silnikowy i hydrauliczny

Charaktertyska

 • Wysokiej klasy palnik wieloolejowy (małych, średnich i większych mocy)
 • Stabilna praca palnika
 • Tania eksploatacja,  darmowe źródło energii
 • Wysoka sprawność
 • Łatwy montaż do kotła
 • Pasuje do większośći kotłów gazowych, olejowych i na paliwa stałe
 • Prosty w obsłudze, nie wymagający częstych prac konserwacyjnych

Typoszereg – szeroki zakres mocy:

 • MTX 65 (15-63kW)
 • MTX 80 (40-80kW)
 • MTX 180 (80-185kW)
 • MTX 400 (250-450kW)
 • MTX 1000

Standardowe wyposażenie

 • Kompletny palnik
 • Wbudowania pompa paliwa (MTX65)
 • Zewnętrzny agregat pompowy z silnikiem (MTX80,180,400)
 • Przewody pompowe
 • Filtr dokładnego oczyszczania(MTX80,180,400)
 • Flansza montażowa + śruby mocujące
 • Wtyk zasilający Euro (7 pin)
 • Instrukcja obsługi z gwarancją

Do palnika polecamy kotły:

 

Standardowe wyposażenie palnika

 1. Palnik
 2. Filtr dokładnego oczyszczania
 3. Agregat pompowy z silnikiem (MTX80,180,400)
 4. Przewody pompowe
 5. Pompa olejowa
 6. Flansza montażowa + śruby mocujące
 7. Wtyk zasilający Euro (7 pin)
 8. Instrukcja obsługi z gwarancją

Wyposażenie dodatkowe (zalecane)

 1. Pływak ssący z zaworem zwrotnym
 2. Regulator ciągu kominowego
 3. Zbiornik na olej
 4. Kompresor do wytwarzania sprężonego powietrza (ok. 63 l/min i 2,5 bar)

Wymiary


Automatyka

COMPIT B750 T-1

COMPIT B750 T-1

Regulator kotła C.O. i zasobnika cwu.

gazowych, olejowych i wielo-olejowych

Podstawowym zadaniem regulatora jest utrzymywanie zadanej temperatury kotła CO z jednostopniowym palnikiem olejowym lub gazowym oraz ładowanie zasobnika CWU. Regulator może pracować w układzie z dwoma pompami lub pompą obiegową i rozdzielaczem. Zmiany konfiguracji dokonuje się w parametrze “Układ pracy”. Regulator współpracuje z termostatem pokojowym. Podłączenie termostatu pokojowego NANO umożliwia dodatkowo monitorowanie pracy regulatora.

Sterowanie palnikiem

Palnik kotła jest załączany, kiedy temperatura w kotle spadnie o jeden stopień poniżej wartości zadanej minus histereza kotła. Palnik jest wyłączany kiedy temperatura zadana kotła zostanie osiągnięta. Na przykład jeśli temperatura zadana = 55°C, a histereza = 3°C, to palnik załączy się przy temperaturze kotła 51°C a wyłączy przy temperaturze 55°C.

Praca z termostatem pokojowym

Współpraca z termostatem pokojowym ułatwia utrzymanie właściwej temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach. Wpływa również na oszczędność opału. Obsługę termostatu pokojowego włącza się w parametrze „Termostat”. Kiedy temperatura pomieszczenia osiągnie wartość ustawioną na termostacie, informacja o tym dociera do regulatora i jest sygnalizowana symbolem strzałki wyświetlanym na głównym ekranie. Regulator wyłącza palnik, pompa CO zostaje wyłączona z opóźnieniem określonym w parametrze „Czas wybiegu pomp”.

Obsługa zasobnika CWU

Obsługę zasobnika CWU można włączyć w parametrze „Praca CWU”. Można wybrać pracę równoległą z CO lub priorytet CWU – wtedy podczas ładowania zasobnika CWU pompa CO zostaje wyłączona. Zasobnik jest ładowany, jeśli jego temperatura spadnie o jeden stopień poniżej wartości zadanej minus wartość parametru „Histereza ładow. CWU”. Jeżeli jest taka potrzeba regulator podnosi temperaturę zadaną kotła o wartość ustawioną w parametrze „Nadwyżka CO do ład. CWU” ponad temperaturę zadaną CWU. Pompa CWU zostaje załączona kiedy temperatura kotła jest odpowiednio wyższa od temperatury zasobnika, takie działanie zapobiega wychładzaniu zasobnika przez kocioł. Ładowanie kończy się po osiągnięciu przez zasobnik temperatury zadanej. Pompa ładująca pracuje jeszcze przez czas ustawiony w parametrze „Czas wybiegu pomp” aby bezpiecznie rozebrać ciepło nagromadzone w kotle podczas ładowania zasobnika CWU. Czas wybiegu może zostać automatycznie skrócony, jeżeli temperatura kotła na to pozwoli.

Wyposażenie dodatkowe (zalecane)

 • Pływak ssący z zaworem zwrotnym
 • Regulator ciągu kominowego
 • Zbiornik na olej
 • Kompresor do wytwarzania sprężonego powietrza (ok. 63 l/min i 2,5 bar)