Elco to szeroka grupa palników olejowych gazowych i gazowo – olejowych o mocach od kilku kilowatów do 50 [MW]. Przeznaczone są w zależności od wykonania do zastosowania w kotłowniach, piekarniach, wędzarniach, suszarniach, hutach do topienia metali, kotłach energetycznych i w przeróżnych procesach technologicznych. Produkcja palników powiązana jest z trzema krajami: Szwajcarią, Francją i Niemcami. Do grupy Elco należą palniki pod nazwą “Elco” i “Elco – Klöckner”. Obecne są na rynkach całego świata. Posiadają najsilniejszą pozycję w Szwajcarii, Austrii (gdzie dominują na rynku). Są bardzo cenione w Niemczech i we Francji (znaczący udział w rynku palnikowym).

Palniki olejowe

Wykonane jako jednostopniowe do mocy 350 [kW], dwustopniowe od 60 [kW] (bez optymalizacji stosunku paliwo – powietrze przy zmianie stopnia mocy) i dwustopniowe
(z optymalizacją stosunku paliwo – powietrze przy zmianie stopnia mocy) lub modulowane.

Palniki modulowane są to palniki umożliwiające płynną zmianę mocy. Zmiana ta nie wpływa na jakość spalania. Palnik może dowolnie długo pracować z każdą mocą pośrednią zawierającą się w granicach pracy palnika. Głównym kryterium pracy palnika modulowanego jest stosunek mocy maksymalnej do minimalnej. Wraz ze wzrostem tego stosunku jakość modulacji rośnie. Pracą takiego palnika steruje regulator, najczęściej PID lub PI.

Budowa skrzynkowa (oś wentylatora równoległa do osi rury ogniowej) do mocy 1[MW] lub pistoletowe ( oś wentylatora prostopadła do rury ogniowej, kształt kojarzy się z pistoletem stąd nazwa).
Palniki skrzynkowe pracują jako jednostopniowe lub dwustopniowe, w większych mocach, w zależności od wykonania, mogą przechodzić przez trzy stopnie mocy pomimo pracy dwustopniowej. Wygląda to następująco:

 • palnik posiada 2 dysze i pompę o dwóch różnych ciśnieniach wyjściowych
 • zapłon, praca jednej dyszy przy niskim ciśnieniu pompy
 • przejście na pracę z dwoma dyszami przy niskim ciśnieniu pompy paliwa
 • praca z dwoma dyszami przy wysokim ciśnieniu pompy paliwa.

W małych mocach dostępne w następujących kolorach: niebieski(standard), biało-kremowy, czerwony i zielony.

Seria o symbolu EK 05… posiada dwa niezależne silniki napędzające dmuchawę powietrza
i pompę olejową. Powodem takiego rozwiązania jest uniwersalność wykorzystanych części. Większość tych samych podzespołów jest zastosowana w palnikach olejowych, gazowych i gazowo – olejowych. Bardzo ułatwia to właściwe serwisowanie ( mniej części zapasowych). Zastosowanie czujnika powietrza reagującego na ciśnienie dynamiczne( jedna rurka impulsowa umieszczona jest równolegle i w przeciwprądzie do płynącego powietrza a druga prostopadle) czyni to rozwiązanie bardzo bezpiecznym, nie ma możliwości podawania oleju bez podawania powietrza do spalania.

Palniki pistoletowe wykonane są z optymalizacją stosunku paliwo – powietrze przy zmianie stopnia mocy lub bez optymalizacji . Z optymalizacją mogą pracować jako dwustopniowe lub modulowane, zależy to tylko od użytego sterowania. Jeżeli sterowanie kotła nie jest przystosowane do sterowania pracą modulowaną firma “Elco” poleca dwa regulatory PID : RWF 40 “Landis & Stefa” (Simens”) lub “Philips” KS 92 . Obydwa regulatory przystosowane są do pracy:

 • z oporowymi czujnikami temperatury ( Pt 100, Pt 1000, Ni 100, Ni 1000 i inne)
 • z termoparami ( typ J, K, T, N, i inne) z przetwornikami o sygnale standardowym np. czujniki ciśnienia ( 0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA)

Regulatory posiadają funkcję “Samonastawiania się”. W RWF 40 wygląda to następująco:
jeżeli wartość zadana różni się znacznie od wartości rzeczywistej, regulator tworzy sobie “sztuczną stałą wartość zadaną” w okół której wprowadza wartość rzeczywistą w gasnące drgania oscylacyjne, ale w taki sposób, że maksimum amplitudy nigdy nie przekroczy ustawionej wartości zadanej.
jeżeli wartość zadana zbliżona jest do wartości rzeczywistej, regulator wprowadza wartość rzeczywistą w gasnące oscylacyjne drgania w okół wartości zadanej
Po analizie reakcji obiektu regulowanego regulator jest wstanie wyliczyć samodzielnie wielości: zakres proporcjonalności, czas różniczkowania, czas całkowania i stałą czasową regulowanego obiektu.

Optymalizacja stosunku paliwo – powietrze uzyskana jest dzięki zastosowaniu dyszy upustowej ( dysza typu”Fluidics”), o specjalnej konstrukcji umożliwiającej płynną zmianę ilości rozpylanego oleju.
Dysza posiada dwa sygnały sterujące:

 • wejściowe ciśnienie oleju ( to, które podaje pompa), stałe dla danej mocy kotła.
 • powrotne ciśnienie oleju ( ustawiane za pomocą regulatora zabudowanego na powrocie lub specjalnego drążka), zmienne. Czym ciśnienie powrotu mniejsze tym moc palnika mniejsza.

Stopień otwarcia klapy powietrza sprzężony jest mechanicznie z powrotnym regulatorem ciśnienia oleju a to zapewnia stały stosunek paliwo – powietrze, w całym zakresie pracy palnika.

Palniki gazowe

W bardzo małych mocach jednostopniowe, w większych dwustopniowe ( o stałym stosunku paliwo – powietrze przy zmianie stopnia mocy) lub modulowane.
Każdy gazowy palnik dwustopniowy, za wyjątkiem palników EK 02…, może pracować jako palnik modulowany i odwrotnie.
Aby zapewnić stały stosunek gaz – powietrze zastosowano dwa podstawowe rozwiązania:

a) stałe ciśnienie na dyszy, zmienna ilość szczelin lub otworów na dyszy

Sprzężenie mechaniczne stopnia otwarcia klapy powietrza z ilością podawanego gazu do spalania ( wspólny siłownik dla klapy powietrza i dla specjalnej dyszy gazowej. Im większy stopień otwarcia klapy powietrza tym więcej szczelin lub otworów podających gaz). Regulator mechaniczny skonstruowany jest w ten sposób, że kąt obrotu siłownika zmienia w sposób liniowy ilość doprowadzonego gazu
i powietrza do spalania, zachowując stały stosunek gaz – powietrze.

b) stała ilość szczelin lub otworów na dyszy gazowej, zmienne ciśnienie na dyszy

z zastosowaniem dróg gazowych posiadających zabudowany regulator stosunku gaz – powietrze. Ilość podawanego gazu do spalania zależy w tych palnikach od ciśnienia powietrza przed płytką spiętrzającą. Wraz ze wzrostem przepływu powietrza doprowadzonego do spalania ciśnienie przed płytką spiętrzającą jest większe ( rośnie po paraboli). Sygnał ten podawany jest na drogę gazową posiadającą wbudowany regulator stosunku gaz – powietrze i to on odpowiada za ciśnienie na dyszy gazowej. Nośnikiem energii dla regulatora może być ciśnienie gazu z sieci (np.”Dungs” lub “Krom – Schröder”) lub pośrednio energia elektryczna poprzez regulator olejowy zabudowany bezpośrednio na drodze gazowej ( Landys & Stefa). Charakterystyczny dla tych ostatnich jest odgłos pracy pompy olejowej.
Regulatory tego typu muszą zawsze mieć doprowadzony sygnał ujemnego sprzężenia zwrotnego, ciśnienie na dyszy palnika.
Aby regulacja była dokładniejsza wskazane jest doprowadzenie trzeciego sygnału do drogi gazowej – nadciśnienia w komorze spalania.

Palniki skrzynkowe gazowe dwustopniowe lub modulowane mają wbudowane na stałe trzy króćce pomiarowe:

 • ciśnienie przed płytką spiętrzającą
 • nadciśnienie w komorze spalania
 • ciśnienie na dyszy gazowej

Rurki impulsowe nadciśnieniaw komorze spalania prowadzone są w ten sposób, aby uniemożliwić zalanie drogi gazowej skroplinami ze spalania.
Palniki wykonane są w technice “standard” i “LowNOx”( niskie tlenki azotu). Przy czym co jest charakterystyczne dla firmy Elco palniki “LowNOx” wykonane są w najszerszym zakresie mocy i stanowią trzon produkcji.
Powstawanie tlenków azotu zależy od temperatury płomienia, czasu przebywania azotu w strefie płomienia i ilości tlenu dostępnego przy spalaniu. Obniżenie temperatury płomienia uzyskano dzięki zastosowaniu nawrotu spalin w samej głowicy lub w obrębie głowicy palnika (spaliny jako “balast” odbierający ciepło z płomienia). Temperatura płomienia jest w głównej mierze odpowiedzialna za powstawanie NOx ( około 70 %). Skrócenie czasu przebywania azotu w strefie płomienia uzyskano poprzez zastosowanie odpowiednich szybkości wypływu paliwa i powietrza. Ilość tlenu ograniczono przez zastosowanie bardzo precyzyjnej regulacji powietrza pozwalającej pracować palnikowi z niskim nadmiarem powietrza ( współczynnik lambda).

Palniki gazowo – olejowe.

Palniki skrzynkowe – dwustopniowe dla oleju, modulowane dla gazu ( mogą być dwustopniowe, ale zawsze z optymalizacją stosunku powietrze / gaz). Wykonane dla gazu
i dla oleju w technice “LowNOx”. Dla kotłów nie przystosowanych do pracy z palnikiem modulowanym przewidziano w palniku specjalne miejsce do szybkiego zamontowania regulatora RWF 32 lub RWF 40, wystarczy go wsunąć i zablokować dwoma śrubkami. Skrzynka sterownicza jest zbędna.
Palniki pistoletowe – modulowane dla gazu i oleju ( mogą być dwustopniowe, ale zawsze z optymalizacją stosunku paliwo / powietrze). Charakterystyczny dla tych palników jest bardzo duży zakres regulacji, nawet 1:10 ( stosunek mocy minimalnej do maksymalnej).

Do 10 MW palniki wykonane są jako monobloki ( wentylator zabudowany jako kompakt z palnikiem). Od 6 MW do 50 MW palniki są duoblokami.

W wykonaniach specjalistycznych możliwe jest prowadzenie procesu spalania na podstawie wskazań sondy tlenowej zanurzonej w spalinach. Możliwe są dwa warianty regulacji palnika w zależności od wskazań sondy tlenowej:
w palnikach gazowych, dodatkowo oprócz sprzężenia mechanicznego powietrze / gaz (wspólny siłownik), sygnał z sondy tlenowej przekazywany jest na powietrzny regulator pneumatyczny, który poprzez element wykonawczy
( zawór z siłownikiem pneumatycznym) zmniejsza lub zwiększa ciśnienie gazu podawane do palnika
w palnikach gazowych, olejowych i gazowo – olejowych oprócz sprzężenia mechanicznego powietrze / gaz ( wspólny siłownik) sygnał z sondy tlenowej przekazywany jest na regulator sterujący pracą przekształtnika częstotliwości napędzającego wentylator, zwiększając lub zmniejszając szybkość obrotów wentylatora podającego powietrze.